wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

12/ 2023 Usługa wykonania badań weryfikacyjnych i kontrolnych u osób z reaktywnymi wynikami testów w kierunku wirusów HIV, HCV, HBV, Treponema pallidum, parvowirusa B19, HAV oraz HEV. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-09-28 -- --
32/2022 Dostawa systemu nadmiarowej wentylacji i klimatyzacji wraz z dostosowaniem istniejącego systemu sterowania w/w instalacją dla pomieszczeń typu „clean room” w celu zapewnienia utrzymania parametrów środowiskowych w sytuacji wystąpienia awarii lub planowanych prac serwisowych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-10-04 -- --
30/2022 Usługa wykonania badań weryfikacyjnych i kontrolnych u dawców z reaktywnymi wynikami testów w kierunku wirusów HIV, HCV, HBV, B19, HAV, HEV oraz w kierunku Treponema pallidum Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-09-06 -- --
7/2021 Usługa badań weryfikacyjnych czynników zakaźnych w próbkach krwiodawców zgodnie z „Obwieszczeniem MZ z dnia 30 marca 2021 w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-05-26 2021-06-01 23:59 --
6/2021 Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla Oddziałów Terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Pile oraz we Wrześni. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-05-10 2021-05-14 23:59 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa