Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-11 z 11  pokazuj  pozycji

ZP/06/2023 Obsługa techniczna urządzeń drukujących będących w posiadaniu Zamawiającego na okres 24 miesięcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-02-15 2023-02-22 12:00 --
ZP/05/2023 Dostawa wózków biurowych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-01-31 2023-02-06 12:00 --
ZP/63/2022 Usługa przeglądów technicznych wraz z gotowością do usuwania awarii zgrzewarek Optiseal, będących na wyposażeniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu i w Oddziałach Terenowych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-12-15 2022-12-21 12:00 --
ZP/56/2022 Dostawa zgrzewarki do sterylnego łączenia drenów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-11-29 2022-12-05 12:00 --
ZP/47/2022 Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji zaprojektowania i budowy nowego przyłącza wody użytkowej, wymiany fragmentu instalacji kanalizacji zewnętrznej oraz wymiany fragmentu nawierzchni parkingu i chodnika na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-10-11 2022-10-20 12:00 --
ZP/46/2022 Kompleksowa usługa opieki serwisowej analizatora PK7300 oraz usługa świadczenia opieki serwisowej wraz z gotowością do usuwania awarii nad cytometrem przepływowym FC 500 będącym na wyposażeniu Działu Immunologii Transfuzjologicznej RCKiK w Poznaniu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-10-11 2022-10-20 12:00 --
ZP/42/2022 Dostawa testów i materiałów zużywalnych do wykrywania przeciwciał anty-HLA kl. I i II oraz anty-MICA wraz z testami do określania swoistości przeciwciał anty-HLA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-09-20 2022-09-27 12:00 --
ZP/32/2022 Dostawę inkubatora szafowego pionowego wraz z wytrząsarkami oraz przeszkoleniem personelu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-07-14 2022-07-22 12:00 --
ZP/31/2022 Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-05 2022-07-13 10:00 --
ZP/29/2022 Sukcesywna dostawa kartonów do pakowania osocza Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-06-10 2022-06-15 12:00 --
ZP/25/2022 Usługa czyszczenia pomieszczeń cleanroom w Pracowni Medycyny Spersonalizowanej i Terapii Komórkowej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-04-14 2022-04-25 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa