Lista postępowań PZP

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

10/2021 Dostawa mebli i wyposażenia dedykowanego do tworzonego laboratorium typu Cleanroom. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-10 2021-06-21 10:30 --
9/2021 Sukcesywny zakup paliwa i dodatków paliwowych do pojazdów RCKiK w Poznaniu wraz z udostępnieniem możliwości opłacania przejazdów autostradami wydanymi kartami flotowymi Wykonawcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-11 2021-07-14 10:30 --
11/2021 Zaprojektowanie i budowa nowego przyłącza wody użytkowej, wymiany fragmentu instalacji kanalizacji zewnętrznej oraz wymiany fragmentu nawierzchni parkingu i chodnika na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-11 2021-06-30 10:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa