Lista postępowań PZP

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

13/2022 Dostawa odczynników do posiadanej linii technologicznej wraz z analizatorem immunohematologicznym; dostawa sprzętu, akcesoriów i odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych techniką mikrokolumnową oraz dzierżawą analizatora „back up” do badań immunohematologicznych techniką mikrokolumnową wraz z systemem umożliwiającym dokonanie odczytu i przesłania danych do system... Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-01 2022-07-04 10:30 --
16/2022 Zaprojektowanie i budowa nowego przyłącza wody użytkowej, wymiany fragmentu instalacji kanalizacji zewnętrznej oraz wymiany fragmentu nawierzchni parkingu i chodnika na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-23 2022-07-08 10:30 --
17/2022 Dostawa zestawów odczynnikowych do typowania HLA na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą NGS, przy użyciu posiadanego sekwenatora Illumina MiSeq, wraz z dedykowanym oprogramowaniem analitycznym oraz szkoleniem personelu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-20 2022-07-21 10:30 --
18/2022 Dostawa zestawów do inaktywacji patogenów w osoczu z krwi pełnej, niepulowanej wraz z dzierżawą urządzeń Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-28 2022-07-29 10:30 --
PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2022 PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2022 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-03 2022-12-31 23:59 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa