Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 72  pokazuj  pozycji

15/2022 Dostawa materiałów jednorazowych oraz probówek do mrożenia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-10 2022-06-22 10:30 --
14/2022 Dostawa mikrokuwet wraz z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonywania badań poziomu hemoglobiny we krwi oraz przeglądami i walidacjami posiadanych urządzeń lub dzierżawą hemoglobinometrów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-06 2022-06-17 10:30 --
9/2022 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV, RNA HAV i DNA Parvovirusa B19 wraz z niezbędną aparaturą oraz dostawa jakościowych testów do przeciwciał anty-HCV, przeciwciał anty-HIV 1 (wraz z gr 0) +2 oraz antygenu p24, HBsg (wraz z testami potwierdzenia) oraz kiły (anty-Treponema pallidum) wraz z niezbędną aparaturą. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-13 2022-06-28 10:30 --
12/2022 Stworzenie i utrzymanie sieci VPN wraz z dostępem do internetu dla RCKiK w Poznaniu. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-12 2022-05-27 10:30 --
8/2022 Dostawa mikrokuwet wraz z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonywania badań poziomu hemoglobiny we krwi oraz przeglądami i walidacjami posiadanych urządzeń lub dzierżawą hemoglobinometrów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-11 2022-05-19 10:30 --
10/2022 Dostawa dwóch specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-10 2022-05-23 10:30 --
11/2022 Dostawa promienioczułych etykiet Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-10 2022-05-20 10:30 --
7/2022 Serwis instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla pomieszczeń typu cleanroom Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-22 2022-05-10 10:30 --
6/2022 Dostawa promienioczułych etykiet Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-04 2022-04-14 10:30 --
5/2022 Dostawa odczynników do testów ELISA wraz z testami potwierdzenia, paneli alergicznych, odczynników do wykonania badań metodą IIFT wraz z testami potwierdzenia oraz dzierżawą aparatów niezbędnych do ich wykonywania Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-09 2022-03-17 10:30 --
3/2022 Dostawa probówek do zamkniętego systemu poboru krwi wraz z akcesoriami Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-21 2022-03-16 10:30 --
2/2022 Dostawa medycznych materiałów jednorazowych oraz materiałów zużywalnych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-11 2022-03-22 10:30 --
1/2022 Dostawa artykułów spożywczych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-24 2022-02-02 10:30 --
35/2021 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania – spalania zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz podległych mu Oddziałów Terenowych w Wągrowcu, Lesznie, Pile i Wrześni Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-20 2021-12-28 10:30 --
34 /2021 Przebudowa budynku i pomieszczeń na potrzeby oddziału terenowego w Gnieźnie dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-09 2022-01-03 10:30 --
25/2021 Przebudowa budynku i pomieszczeń na potrzeby oddziału terenowego w Gnieźnie dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-11-18 2021-12-03 10:30 --
33/2021 Dostawa kart przedpłaconych i bonów podarunkowych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-09 2021-11-17 10:30 --
31/2021 Stworzenie i utrzymanie sieci wewnętrznej wraz z dostępem do internetu dla RCKiK w Poznaniu. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-29 2021-11-23 10:30 --
32/2021 Wymiana fragmentu instalacji kanalizacji zewnętrznej na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-25 2021-11-09 10:30 --
29/2021 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i płynów do posiadanego cytometru FACSVia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-18 2021-11-03 10:30 --
28/2021 Dostawa zestawów z filtrem do usuwania leukocytów z KKP z aferezy lub 1-10 zlewanych jednostek KKP oraz dostawa zestawów pustych pojemników z tworzywa sztucznego do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników o pojemności 450/300/300 ml na surowice Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-15 2021-11-22 10:30 --
30/2021 Usługa przeglądów technicznych i walidacji wraz z gotowością do usuwania awarii urządzeń będących na wyposażeniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Poznaniu i w Oddziałach Terenowych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-12 2021-10-28 10:30 --
27/2021 Wymiana fragmentu instalacji kanalizacji zewnętrznej na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-05 2021-10-21 10:30 --
26/2021 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego, plastrów do zatrzymywania krwawienia oraz materiałów zużywalnych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-01 2021-11-05 10:30 --
24/2021 Dostawa gadżetów reklamowych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-14 2021-09-24 10:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa