Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 140  pokazuj  pozycji

13/2024 Sprzedaż i dostawa roztworów wzbogacających PAS-E do przechowywania koncentratów krwinek płytkowych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-05-28 2024-06-07 10:30 --
12/2024 Dostawa mikrokuwet wraz z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonywania badań poziomu hemoglobiny we krwi oraz przeglądami i walidacjami posiadanych urządzeń lub dzierżawą nowych hemoglobinometrów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-05-22 2024-06-10 10:30 --
11/2024 Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Zamawiającego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-26 2024-05-10 10:30 --
10/2024 Sprzedaż i dostawa długopisów znakowanych logo RCKiK w Poznaniu oraz kubków termicznych i apteczek wodoodpornych ze znakowaniem. PAKIET NR 1 – Długopisy znakowane logo RCKiK w Poznaniu PAKIET NR 2 – Kubki termiczne ze znakowaniem PAKIET NR 3 – Apteczki wodoodporne ze znakowaniem Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-12 2024-04-24 10:30 --
9/2024 Dostawa przeciwciał monoklonalnych sprzężonych z fluorochromami, zestawów badań, zestawów kontrolnych i odczynników pomocniczych do badań cytometrycznych do posiadanego przez Zamawiającego cytometru DxFlex Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-08 2024-04-19 10:30 --
7/2024 Dostawa środków czystości, artykułów higienicznych oraz gospodarczych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-05 2024-04-23 10:30 --
8/2024 Dostawa odczynników wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawą analizatorów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-28 2024-05-08 10:30 --
6/2024 Dostawa obuwia medycznego i bluz ocieplanych dla pracowników Zamawiającego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-01 2024-03-11 10:30 --
5/2024 Dostawa krwinek wzorcowych, zestawów kontrolnych i odczynników pomocniczych do badań immunohematologicznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-13 2024-03-22 10:30 --
4/2024 Dostawa probówek do zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z akcesoriami Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-12 2024-03-19 10:30 --
3/2024 Dzierżawa analizatora immunohematologicznego wraz z dostawą odczynników do oznaczania grup krwi z układu ABO, RhD oraz fenotypów dalszych układów grupowych krwinek czerwonych: Rh, Kell, Fy, Jk, MNS gotowych do użycia na analizatorze oraz odczynników pomocniczych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-05 2024-03-14 10:30 --
2/2024 Remont części Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lesznie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-01-19 2024-02-16 10:30 --
1/2024 Dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-01-04 2024-01-12 10:30 --
29/2023 Dostawa filtrów laboratoryjnych antyleukocytarnych do KKP Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-01-02 2024-02-02 10:30 --
28/2023 Świadczenie usługi kurierskiej przesyłek materiału biologicznego w suchym lodzie oraz usługi kurierskiej przesyłek materiału biologicznego w obrocie krajowym i międzynarodowym. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-28 2024-01-10 10:30 --
27/20223 Usługa konserwacji i serwisu radiatora rentgenowskiego Rad-Source posiadanego przez Zamawiającego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-21 2024-01-03 10:30 --
23/2023 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania badań wraz z dzierżawą dwóch analizatorów koagulologicznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-14 2024-01-04 10:30 --
26/2023 Usługa przeglądów technicznych oraz utrzymania w sprawności zgrzewarek będących w posiadaniu Zamawiającego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-27 2023-12-08 10:30 --
25/2023 Świadczenie usługi w zakresie przeglądów technicznych i walidacji wraz z gotowością do usuwania awarii urządzeń będących na wyposażeniu RCKiK w Poznaniu i w Oddziałach Terenowych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-15 2023-11-27 10:30 --
22/2023 Dostawa krwinek wzorcowych, zestawów kontrolnych i odczynników pomocniczych do badań immunohematologicznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-11-14 2023-12-19 10:30 --
24/2023 Dostawa kart przedpłaconych i bonów podarunkowych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-08 2023-11-17 10:30 --
20/2023 Dostawa mebli biurowych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-11 2023-10-19 10:30 --
21/2023 Dostawa odczynników dodatkowych do oznaczania przeciwciał anty-HLA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-11 2023-10-19 10:30 --
19/2023 Sprzedaż i dostawa, instalacja i uruchomienie cyfrowego cytometru przepływowego wraz z wyposażeniem Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-25 2023-10-03 10:30 --
18/2023 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-06 2023-10-09 10:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa