Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 32  pokazuj  pozycji

5/2021 Przebudowa budynku i pomieszczeń na potrzeby oddziału terenowego w Gnieźnie dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-06 2021-06-07 10:30 --
4/2021 zaprojektowanie i budowa nowego przyłącza wody użytkowej, wymiany fragmentu instalacji kanalizacji zewnętrznej oraz wymiany fragmentu nawierzchni parkingu i chodnika na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-04-14 2021-05-17 10:30 --
3/2021 Dostawa energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz Oddziałów Terenowych we Wrześni i w Pile, w zakresie wskazanych punktów poboru Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-06 2021-05-14 10:30 --
49/2020 Dostawa laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do filtrowania KKCz, pojemników potrójnych góra-dół oraz pojemników poczwórnych góra-dół z filtrem in line do KKCz. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-03-04 10:30 --
48/2020 Dostawa odczynników do badań HLA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-30 2021-02-09 10:30 --
47/2020 Dostawa materiałów i odczynników do badań HLA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-01-28 10:30 --
22/2020 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą systemu zintegrowanego – modułu biochemicznego i immunochemicznego wraz z backupami. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-08 2020-08-10 10:30 --
19 / 2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-15 2020-07-17 10:30 --
15/2020 Dostawa soków jabłkowych w opakowaniach kartonowych 200 ml ze słomką Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-17 2020-06-01 10:30 --
13/2020 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania badań wraz z dzierżawą analizatorów i podłączeniem do LSI Eskulap na okres 30 miesięcy zamówienia podstawowego i 12 miesięcy opcji Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-17 2020-05-28 10:30 --
11/2020 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i sprzętu serologicznego oraz dzierżawa analizatorów immunohematologicznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-17 2020-04-22 10:30 --
9/2020 Dostawa fabrycznie nowego mobilnego punktu poboru krwi na bazie autobusu wysokopokładowego. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-24 2020-04-24 10:30 --
5/2020 Dostawa zestawów do inaktywacji biologicznych czynników chorobotwórczych (patogenów) wraz z dzierżawą urządzeń Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-12 2020-03-24 10:30 --
37/2019 Dostawa automatycznego systemu do przetwarzania i hodowli komórek wraz z oceną ilościową i jakościową. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-04 2020-01-03 10:30 --
32/2019 Dostawa urządzeń chłodniczo-mroźniczych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-11-26 2020-01-31 10:30 --
30 /2019 Dostawa odczynników monoklonalnych do diagnostyki serologicznej gotowych do użycia na posiadanym przez Zamawiającego analizatorze PK 7300 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-25 2019-12-03 10:30 --
19/2019 Dostawa automatycznego systemu do wykrywania krążących komórek nowotworowych (CTC) z pełnej krwi wraz z analizatorem fluorescencyjnym dla Pracowni Medycyny Spersonalizowanej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-12 2019-07-22 10:30 --
17/2019 Dostawa odczynników do badań HLA. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-03 2019-07-05 10:30 --
14/2019 Dostawa zestawów do poboru płytek krwi, granulocytów i wykonywania procedur leczniczych wraz z dzierżawą separatorów komórkowych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-05-13 2019-07-01 10:30 --
10/2019 Dostawa zestawów z filtrem laboratoryjnym do usuwania leukocytów z 1 jednostki Koncentratu Krwinek Płytkowych z aferezy lub 1-6 zlewanych jednostek Koncentratu Krwinek Płytkowych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-05-06 2019-06-10 10:30 --
8/2019 Dostawa energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-04-19 2019-06-05 10:30 --
9/2019 Dostawa jakościowych testów do diagnostyki w próbkach osocza/surowicy krwiodawców przeciwciał anty HCV, przeciwciał anty HIV 1 (wraz z grupą O) +2 oraz antygenu p24, HBsAg (wraz z testem potwierdzenia) oraz kiły (anty-Treponema pallidum) metodą chemiluminescencji lub elektrochemiluminescencji ... Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-04-15 2019-05-29 10:30 --
7/2019 Dostawa zestawów odczynnikowych do typowania HLA na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą SBT, w zakresie loci A, B, C, DRB1, DQB1, DPB1 wraz z dedykowanym oprogramowaniem analitycznym oraz szkoleniem personelu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-04-10 2019-04-23 10:30 --
6/2019 Dostawa odczynników, surowic oraz drobnego sprzętu do posiadanej przez Zamawiającego aparatury serologicznej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-03-27 2019-04-30 10:30 --
5/2019 Dostawa zestawów do jałowego łączenia drenów wraz z dzierżawą zgrzewarek. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-03-20 2019-04-24 10:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa