Lista postępowań PZP

Pozycje 1-13 z 13  pokazuj  pozycji

30/2023 Dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-22 2024-01-04 10:30 --
16/2022 Zaprojektowanie i budowa nowego przyłącza wody użytkowej, wymiany fragmentu instalacji kanalizacji zewnętrznej oraz wymiany fragmentu nawierzchni parkingu i chodnika na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-23 2022-07-08 10:30 2022-07-11
4/2022 Dostawa odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV i odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HAV i DNA Parvovirusa B19 w pulach osocza (przy uwzględnieniu niepełnych pul) oraz odczynników do wykrywania RNA SARS-CoV-2 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-21 2022-04-21 10:30 --
20/2021 Stworzenie i utrzymanie sieci IP VPN w RCKiK w Poznaniu i Oddziałach Terenowych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-06 2021-10-08 10:30 --
2/2021 Dostawa mebli i wyposażenia dedykowanego do tworzonego laboratorium typu Cleanroom Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-05 2021-03-15 10:30 --
1/2021 Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego, projektu rozbiórek, projektu aranżacji zieleni niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskanie uzgodnień z ENEA SA oraz wszystkich innych niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii na rzecz i w imieniu Zamawiającego polegających na budowie Budynku Mroźni Automatycznej z działem Preparatyki i miejsc postojowych dla pojazdów specjalistycznych ... Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-02-19 2021-03-30 10:30 --
40/2020 Dostawa krwinek wzorcowych, zestawów kontrolnych i odczynników pomocniczych do badań immunohematologicznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-04 2021-01-05 10:30 --
36/2020 Dostawa wafli w polewie czekoladowej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-17 2020-12-21 10:30 2021-04-16
21/2020 Dostawa fabrycznie nowego mobilnego punktu poboru krwi na bazie autobusu wysokopokładowego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-26 2020-08-06 10:30 2020-10-07
20/2020 Dostawa odczynników do morfologii wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawą czterech takich samych analizatorów hematologicznych wyposażonych w automatyczne podajniki, zewnętrzne komputery i drukarki. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-24 2020-08-07 10:30 2020-10-29
38/2019 Dostawa zestawów do poboru osocza wraz z dzierżawa separatorów oraz dostawa zestawów do poboru osocza do posiadanych separatorów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-24 2020-01-27 10:30 2020-02-24
25/2019 Dostawa czekolad w spersonalizowanych opakowaniach zbiorczych po 8 szt. w opakowaniu. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-09-04 2019-10-07 10:30 2019-11-15
33/2018 Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i ubezpieczenia pojazdów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2018-11-21 2018-12-17 11:30 2019-01-11

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa