Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 33  pokazuj  pozycji

ZP/21/2024 świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r., w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 607) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-05-29 2024-06-10 12:00 --
ZP/16/2024 Szkolenie okresowe pracowników RCKiK zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-05-15 2024-05-21 12:00 --
ZP/13/2024 Sprzedaż, dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania zapewnianiającego ochronę antywirusową oraz bezpieczeństwo w sieci LAN, szyfrowanie dysków twardych, obsługę incydentów i zarządzanie centralne poprzez rozwiązanie chmurowe Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-04-23 2024-05-06 12:00 --
ZP/12/2024 Świadczenie przez Wykonawcę, w systemie ciągłym, kompleksowej usługi prania, maglowania, prasowania, dezynfekcji, suszenia i transportu odzieży medycznej, odzieży roboczej, bielizny płaskiej, mopów płaskich na rzecz Zamawiającego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-04-12 2024-04-23 12:00 --
ZP/09/2024 Dostawa etykiet i taśm barwiących do drukarek termotransferowych i termicznych posiadanych przez Zamawiającego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-04-03 2024-04-12 12:00 --
ZP/08/2024 Usługa serwisowa ( maintenance) na serwer IBM nr seryjny: 78E5B20 na okres 24 miesięcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-03-25 2024-04-02 12:00 --
ZP/05/2024 Dostawa zgrzewarek dielektrycznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-02-20 2024-02-29 12:00 --
ZP/60/2323 Usługa przeglądów technicznych oraz utrzymania w sprawności zgrzewarek OPTI SEAL oraz HEMATRON będących w posiadaniu Zamawiającego. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-12-14 2023-12-20 12:00 --
ZP/57/2023 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i niezbędnych akcesoriów do wykonywania badań morfologii krwi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego, drukarki i UPS na okres 36 miesięcy (prognozowana liczba badań 20.000 CBC i 1000 CBC+DIFF rocznie) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-12-14 2023-12-28 12:00 --
ZP/59/2023 Usługa przeglądów technicznych oraz utrzymania w sprawności zgrzewarek QSEAL będących w posiadaniu Zamawiającego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-12-11 2023-12-18 12:00 --
ZP/55/2023 Dostawa odczynników, kontroli i niezbędnych akcesoriów do wykonania badań kontroli jakości składników krwi z zakresu hemostazy (aktywności czynnika VIII, stężenia fibrynogenu i aktywności czynnika vWF) wraz z dzierżawą analizatora na okres 24 miesięcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2023-12-04 2023-12-08 10:30 --
ZP/48/2023 Dostawa kalendarzy na rok 2024 z logotypem RCKiK w Poznaniu - kalendarzy kieszonkowych i książkowych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-09-29 2023-10-06 12:00 --
ZP/46/2023 Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego sekwenatorów kapilarnych ABI Genetic Analizer 3500 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-09-08 2023-09-13 12:00 --
ZP.33.2023 Dostawa buforowanego roztworu soli fizjologicznej PBS. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-07-07 2023-07-14 12:00 --
ZP.32.2023 Dostawa dwóch chłodziarek jednokomorowych laboratoryjnych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2023-06-28 2023-07-06 12:00 --
ZP/29/2023 Dostawa dwóch chłodziarek jednokomorowych laboratoryjnych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-06-16 2023-06-23 12:00 --
ZP/28/2023 Dostawa podłoży, testów i jałowych materiałów jednorazowych do diagnostyki mikrobiologicznej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-06-13 2023-06-22 12:00 --
ZP/23/2023 Dostawę rejestratorów temperatury wraz z usługą wzorcowania dostarczonych rejestratorów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2023-05-16 2023-05-22 12:00 --
ZP/20/2023 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-05-08 2023-05-15 12:00 --
ZP/18/2023 Dostawa kwestionariuszy i oświadczeń dla krwiodawców oraz druków specjalistycznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-05-08 2023-05-15 12:00 --
ZP/19/2023 Dostawa artykułów spożywczych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-04-21 2023-04-27 12:00 --
ZP/10/2023 Dostawa etykiet i taśm barwiących do drukarek termotransferowych i termicznych posiadanych przez Zamawiającego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-03-21 2023-03-28 12:00 --
ZP/06/2023 Obsługa techniczna urządzeń drukujących będących w posiadaniu Zamawiającego na okres 24 miesięcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-02-15 2023-02-22 12:00 --
ZP/05/2023 Dostawa wózków biurowych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-01-31 2023-02-06 12:00 --
ZP/63/2022 Usługa przeglądów technicznych wraz z gotowością do usuwania awarii zgrzewarek Optiseal, będących na wyposażeniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu i w Oddziałach Terenowych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-12-15 2022-12-21 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa